Waarom PrivaZorg?

U staat centraal.

Privazorg Eindhoven Helmond e.o. is klantgericht. U houdt de regie over de zorg en deze wordt rondom u georganiseerd.

Kleinschalig.

Privazorg Eindhoven Helmond e.o. is kleinschalig. Wij werken daarom met korte communicatielijnen en werken vanuit de visie dat iedereen, recht heeft op een persoonlijke benadering.

Kwaliteit.

De cliënten van PrivaZorg Eindhoven-Helmond e.o. waarderen de zorgverlening in een onafhankelijk cliënttevredenheidsonderzoek met het cijfer 8,8 in 2015.

Wie zijn wij?

Wij zijn een persoonlijk en kleinschalig steunpunt van de landelijk thuiszorginstelling PrivaZorg. De zorg wordt verleend door zelfstandige zorgverleners. Wij leveren huishoudelijke en persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, nachtzorg en palliatief terminale zorg, afgestemd op en rekening houdend met uw wensen en persoonlijke levenssfeer.

Ontmoet het team
Wie zijn wij?

Nieuws